Риболовен билет

Персонална снимка
Качете снимка в jpg формат като тя трябва да бъде в анфас, а не в профил. Снимката не трябва да бъде по-голяма от 300kb и не трябва да превишава 500px по дългата страна.
Инвалиден билет
Качете снимка в jpg формат на сканирано копие от документа, удостоверяващ увреждането. Снимката не трябва да бъде по-голяма от 300kb и не трябва да превишава 500px по дългата страна.
Деца до 14 годишна възраст
Качете снимка в jpg формат на сканирано копие от акта за раждане на детето. Снимката не трябва да бъде по-голяма от 300kb и не трябва да превишава 500px по дългата страна.