За поръчки и запитвания
0885513980

Меню
Меню

Политика за защита на личните данни

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 
Съгласно ЗЗП ние от Риби и такъми /ribi.bg/ сме длъжни и Ви предоставим свободно следната информация:
 
Името и адреса ни – БЕЛОПОЛСКИ ТРЕЙДИНГ ООД; Адрес: София 1612 кв. „Красно село” ул. „Хайдушка гора” №2
Номер по ДДС: BG 203126950
Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките, можете да видите в рубриката Доставка и Разплащане.
Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
Начините за Доставка са описани подробно в Доставка и Разплащане.
Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.
 
Финансови детайли
Данните от всички кредитни или дебитни карти биват криптирани чрез 128 битова връзка от финансовите институции, с които работим (PayPal, ОББ). Никаква информация не се запазва при нас.
 
Автоматизирана информация
Ние получаваме и запазваме определена информация всеки път, когато вие взаимодействате с нашия сайт. Например, както и много други сайтове, използваме „бисквитки“ и получаваме определена информация, когато вашият браузър взаимодейства с нашия сайт. Много фирми предлагат модули, даващи възможност да посещавате уеб страниците анонимно. В такъв случай, обаче, няма да можем да ви осигурим персонално отношение, тъй като няма да можем да ви разпознаем. Все пак сме длъжни да ви осведомим за съществуването на подобни модули.
 
ВЪЗЛАГАНЕ И ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
Риби и такъми /ribi.bg/ може да възложи на трети лица услугите по изпълнението на ПОРЪЧКИТЕ, запазвайки винаги отговорността пред КЛИЕНТА за всичките си задължения, поети по договор.
 
ГАРАНЦИЯ
Всички продукти, които се продават от Риби и такъми /ribi.bg/ през сайта www.ribi.bg, с изключение на преопакованите продукти, се ползват от условия за гаранция, съгласно закона и търговските политики на производителя. Продуктите са нови, в оригинални опаковки, и произлизат от оторизирани източници на всеки производител.
 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ
Собствеността на поръчаните продукти и услуги се прехвърля на КЛИЕНТА в момента на извършване на плащането от негова страна.
 
ДОГОВОРНА ОТГОВОРНОСТ
Риби и такъми /ribi.bg/ не носи отговорност за вреди от всякакъв вид, в резултат на които КЛИЕНТЪТ или трето лице може да пострада при изпълнението от Риби и такъми /ribi.bg/ на което и да е от задълженията си относно ПОРЪЧКА/ПРИЕТА ПОРЪЧКА и за вреди, произлизащи от използването на продукти/услуги след доставяне и специално при загубата на продуктите.
 
Риби и такъми /ribi.bg/ не носи отговорност за преки загуби (включително, но без ограничение, загуби на печалби, приходи, данни или ненужни разходи) или всякакви други непреки загуби, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ, които не са незабавна и пряка последица от нарушението на договора от страна на Риби и такъми /ribi.bg/. Риби и такъми /ribi.bg/ не гарантира, че продадените продукти в САЙТА са подходящи за други цели, различни от общоприетите за съответните продукти. Риби и такъми /ribi.bg/ не носи отговорност за преки, непреки или случайни загуби, причинени на КЛИЕНТИТЕ или на продукти от трети страни, продадени съгласно този договор.
 
Риби и такъми /ribi.bg/ поема отговорност, когато подизпълнителите и/или всякакъв вид партньор, участващ в изпълнението на Поръчката, не изпълнят договорените задължения.
 
ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПОДСЪДНОСТ
ДОГОВОРЪТ е подчинен и ще бъде тълкуван съгласно действащото законодателство на Република България, като се изключва Конвенцията на Организацията на Обединените Нации за международните договори за продажба на стоки.
 
Всеки съдебен спор, възникнал от или във връзка с този ДОГОВОР, ще бъде разглеждан в рамките на изключителната компетентност на съдилищата на град София, България.
 
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”
„Бисквитката“ представлява много малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на вашия компютър, когато са посетени конкретни уеб страници. Сама по себе си, бисквитката  не съдържа и не събира информация, освен когато е прочетена от сървър през уеб браузър;  тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за потребителя чрез регистриране, заедно с  останалите други данни, и на предпочитанията на потребителя, чрез идентифициране на грешки и/или събиране на данни за статистически цели. „Бисквитката“ няма да навреди на вашия компютър, а в резултат на употребата на сайта, не се съхраняват никакви лични данни. За по-подробна информация относно начина на използване на „бисквитки“ в този сайт, вж. Как ние използваме “Бисквитките”.
 
 
Този сайт е собственост и се управлява от БЕЛОПОЛСКИ ТРЕЙДИНГ ООД
 
БЕЛОПОЛСКИ ТРЕЙДИНГ ООД
Адрес: София 1612 кв. „Красно село” ул. „Хайдушка гора” №2
Номер по ДДС: BG 203126950
 
Можете да се свържете с нас, като посетите формата за контакти.
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки