За поръчки и запитвания
0885513980

Меню
Меню
За кефали по малките реки

Nov/ 4/2021

За кефали по малките реки

Кефалът е една от най-масовите и широко разпространени риби в нашите реки. Особено в по-малките. На пръсти се броят реките, които не държат кефали. Тази риба отсъства единствено от най-горните течения на реките, които по-скоро приличат на ручеи. На теория кефалът е риба, която обитава най-вече средните течения на реките, но на практика се лови както успоредно с морския кефал в устията на реките, които се вливат в морето, така и с пъстървата, която обитава горните течения на реките. Разбира се популацията на тази риба е най-многочислена в средните течения на реките. Там, където има потопени дървета, храсти, подмоли или водорасли. Лятото кефалите често се изнасят по бързеите, а зимата влизат в дълбоките вирове и подмоли.

На практика речният кефал е всеядна риба, но това съвсем не го прави лесно уловим. Може да се лови както на воблери, блесни, изкуствени мухи и т.н., така и на всевъзможни видове стръв. На отделните места и в различно време на годината има конкретни предпочитания. Най-трудно уловим е в горещото лято. Тогава през деня се лъже основно с мухарка. На блесни или на стръв се лови основно на стръмване или рано сутрин. През лятото и есента много успешна стръв са плодовете. Джанка, черница, череша, грозде или узряла къпина.  В топлото време на годината отлична стръв са и скакалците, осите, поповите прасета, майските бръмбари и куп други насекоми.

В студената част на годината кленовете налитат най-добре на бели, земни и торни червеи, жълъдови червеи, а на някои места и на тестени примамки.

На практика кефалът се лови по почти всички познати методи и по въпроса може да се напише цяла книга. Поради това предмет на тази статия ще бъдат само риболова на плувка, на фидер и на спининг.

 

Препоръчани лично от Калоян Белополски такъми за риболов на кефал - флуорокарбон Trabucco T-FORCE XPS , плувки специално за река Dream Fish SERIE FINI и куки  и Куки Trabucco XPS 405XN и Куки Trabucco XPS 440XN - Nickel

Зимен риболов

През зимата по малките реки речният кефал остава активен почти навсякъде, но се концентрира на точно определени места. Разбира се има и места, на които го има, но на практика не кълве. За радост, на повечето места, където го има, е сравнително активен и не пипа само в най-студените дни, когато температурата е далеч под нулата.

Под понятието малки реки включвам и горните течения на големите ни реки, като Струма, Марица, Искър и т.н., заедно с всичките им притоци.

През зимата използването на класическа захранка при риболов на кефали по скоро може да попречи, отколкото да помогне, въпреки че има италиански храни като например тези на Трабуко - River Mix Cavedano или XP 3000 Клен и мряна, които работят целогодишно.

Това не значи, че не трябва за се захранва. Най-ефективната захранка за кефалите в студената вода е регулярното подаване на бели червеи. Ако течението не е много силно, а дълбочината е до 1,5 м, червеите може да се стрелят с прашка на 2-3 м нагоре срещу течението. Понякога кефалите се качват до самото падане на червеите във водата, но в повечето случаи ги чакат едва там, където те доближават дъното. Това често е на няколко метра под нас и ако в случая се лови с къс директен телескоп, стръвта ни може и въобще да не стига до тях. Белите червеи често активизират кефала, но в студените зимни дни вероятността да бъде прехранен е много голяма. За целодневен излет са абсолютно достатъчни 200-300 г червеи. Дори може и да останат от тях. Цялата магия при този вид риболов е да се хвърлят не повече от 5-6 червея, но регулярно - на всеки 2-3 минути! Стрелянето на пълни прашки може да има краткотраен ефект и след първия половин час рибите вече да са натъпкали коремите си и да престанат да се хранят. Тук има още една тънкост. Кефалът е хищна риба и дори да не е гладен, се настървява от регулярно падащите във водата ларви. В Италия на Световното клубно именно капризните кефали решиха състезанието, като на практика те не кълвяха, и само най-добрите майстори ги провокираха да “щипят” потъващите червеи за част от секундата и именно така ги улавяха. И у нас често се случва кефалите само да пипат стръвта без да я налапват смело. Ако плувката и такъмът са груби, дори няма да има кълване. В риболова едно от най-важните неща е да се поднесе стръвта по възможно най-естествения начин.

Ето няколко примера. Регулярно стреляте по няколко червея, които апетитно и бавно пропадат във водата. Ако рибите са активни, те посрещат червеите още преди да са достигнали дъното. Представете си как те бавно се носят по течението и изведнъж между тях профучават два или три червея, закачени на голяма кука и тежък такъм, които за секунда ги изпреварват. Рибите по-скоро биха се уплашили от неестествено минаващите червеи. Друга ситуация, в която кефалите са се подредили на дъното на 5-6 метра под мястото, на което се подават червеите. Те ги чакат там, където личинките вече достигат дъното и бавно започват да се търкалят по него. Ако червеите на куката не се движат при тях, а на 20 см над основната пътека, едва ли кефалът ще се изстреля да налапа точно тях. Рибата не бива да заподозре нищо, поемайки поредния червей, иначе просто ще ги пропусне да преминат необезпокоявани пред него. Трети случай: когато рибите обират само падналите на дъното неподвижни червеи или тези, които се движат едва забележимо. Тогава трябва да се лови със задържане на плувката и то без стръвта да се вдига високо над дъното. Често рибите стоят около подводен праг или препятствие, които задържат хранителните частици по естествен път. Точно това място често представлява закачка, но именно там са и повечето кълванета. В подобен случай с цената на няколко загубени куки трябва да се цели пътеката в крещяща близост със закачката, но без да се забиваме точно в нея. Същото важи и за преминаването на плувката до или под надвиснали над водата храсти или потопени клони. Специално кефалите предпочитат да прекарват деня си именно в тях. Ролята на белите червеи или захранката е да ги изкара от укритието им и да се задържат на чисто място в близост до нас, на което ще могат да бъдат уловени.

На местата с бързо течение стрелянето с прашка на бели червеи, особено ако е по-дълбоко, е крайно неуместно. В подобни ситуации червеите трябва да се подават или със захранка, или залепени с мозайка. В ледената бистра вода обаче бухкането на “гюлета”, като през есента, със сигурност ще пропъди рибите. Дори първоначалното захранване трябва да се направи с много малки топчета с големината на половин кебапче. И тук е в сила принципът – по малко, но редовно! Ако се лови с щека, най-добре е да се използва къпинг-кит. С него захранката, или най-добре лепените бели червеи се подават хем точно, хем безшумно и рибата не се плаши. Ако се лови с директен телескоп или с болонеза, топчиците се хвърлят от ръка, но максимално точно и на серии от по 3-4 на по-голям интервал от време. Шумът от тях не бива да е по голям от този, който прави изиграла на повърхността риба.

Има разбира се и места, на които захранката върши добра работа. Обикновено това са големи вирове или участъци, в които се влива по-топла вода. Там риболовът има по-скоро есенен характер. Въпреки това е добре да не се вдига много шум. През зимата е добре да се използва ниско хранителна и по възможност по-тъмна до черна захранка. Добавките, било то течни или сухи, е добре да са на основата на кръвната плазма или с аромат на торни червеи. Има такива на фирмите Van Deyn Eynde, Sensas, Traper и други. Целта на захранката в повечето случаи е по-скоро да свали червеите до дъното и да ги пуска по течението един по един. През зимата е нужна с пъти по-малко захранка в сравнение с другите сезони. Един–два пакета са абсолютно достатъчни за цял ден риболов.

Много често при този риболов се улавят и скобари, морунажи, бабушки, шаран и дори пъстърва. При този вид риболов целта е рибите да се концентрират възможно най-близо до нас и да се задържат там възможно най-дълго.

Ако не се използва захранка, нито пък се хвърлят бели червеи, кус-кус и т.н., също може да се улови доста риба. При това положение обаче трябва да се облавят големи участъци от реката и да се замята внимателно на всяко по-перспективно място. Понякога рибите кълват добре и на риболов с “влашка плувка”. При него цялото утежнение и повода с куката лежат неподвижно на дъното под върха на пръта, а плувката е на педя над водата. Това всъщност е фин риболов на дъно. На много места е доста ефикасен и местните спецове го практикуват повсеместно. Особено по реките и притоците на Марица и Искър.

Друг вариант е отново без да се захранва плувката да се пуска в дълбоките места в непосредствена близост до брега на места, на които няма течение или е съвсем слабо. В “дупки” след потопени дървета, коренища и т.н. Често през зимата плахите риби се крият именно там.

Друга алтернатива е риболовът “на късо”. Лови се с телескоп или уип, дълъг не повече от 3-4 м, съвсем близо до брега на дълбоки места със слабо течение и отново в близост до клонаци или шавари. На места, като “Мръсния канал” под Пловдив, горното течение на р. Струма и Марица край гр. Септември се правят чудеса през зимата. Използването на болонеза или друга въдица с макара е оправдано само в случаитеа в които рибите кълват доста надолу по течението или са с тегло над килограм и е трудно да се удържат с директен телескоп и фин такъм.

Стръвта през зимата най-често е бял червей, но когато рибите са много капризни, се ползват и пинки. Освен тази стръв, особено на р. Марица, отлична стръв е и торният или жълъдовият червеи, както и топченце кус-кус или тесто.

Риболовът на кефал на изкуствени примамки през зимата е слабо ефективен. Тук-там може да се излъже някоя “цепеница”, но предимно случайно, когато търсим щука, пъстърва или някой друг хищник. По карстовите реки, като Златна Панега, кефал на блесна или малък воблер може да се търси целенасочено през цялата зима.

Да се лови кефал през зимата е истинско удоволствие, особено когато е едър. За радост, по нашите реки има доста от него и той е една от най-масово ловените риби в студената част от годината.

 

Пролетен риболов

През пролетта риболовът по реките е много къс, тъй като обхваща периода от първото сериозно затопляне през март до 15 април, когато влиза в сила пролетната забрана за риболов, която на практика обхваща почти всички реки. През този период на годината кефалите също са активни, но много често реките са буйни и мътни от топящия се сняг и на практика риболовът е много труден. Въпреки това понякога се лови доста кефал. На пролет той се задържа повече в буйните вирове под бентовете, в дълбоките бързеи или ако водата е мътна в непосредствена близост до брега. Понякога се върти и под вливащи се в мътната река ручеи с бистра вода. Тогава е добре да се лови на границата между бързата и по-бавната вода или на границата между мътната и бистрата вода. Отново риболовът е най-ефективен на плувка с торни или бели червеи. През пролетта вече налита и на малки живи рибета.

Тъй като в този период на годината тръгва силно риболовът по язовирите около устията им, именно там се ловят както кефали, така и много други видове риба. Язовирите “Бебреш”, “Ивайловград”, “Голям Беглик” и много други са по-добро място за риболов в сравнение с малките реки. Въпреки това мнозина обикалят и по реките. Често на тях се налага да се лови само по тихите места и то в близост до брега. Риболовът е идентичен с този през зимата, с изключение на това, че по-смело може да се използва захранка. В мътната вода и линията може да е по-сигурна.

 

Летен риболов

Летният риболов на кефал е толкова разнообразен и с хиляди варианти, че ще се спра само на някои разлики спрямо останалите сезони, без да описвам подробно всеки риболов.

През лятото преди да са дошли горещините кефалът се лови практически на всички видове стръв. Може да се лови и по начините, по които се прави през зимата и това често е доста удачно, но може и да се лови по коренно различни начини. Тогава има случаи, в които кефалите престават да обръщат внимание на каквито и да е червеи и се ловят на живи рибки, попови прасета и жабчета, например. При този риболов се използва голямо перо или малка стиропорена добре видима плувка. Тежест или не се слага, или се поставя едно по-едро топче, но точно под плувката. От нея до куката се оставя един метър повод без никакво утежнение. Куката тук е едра от №1 до №6 в зависимост от стръвта. Такъмът се отпуска по течението покрай храстите и залетите дървета максимално близо до брега. Кълването често е съпроводено с повличане или потапяне на цялата плувка. Този вид риболов често е съпроводен с наджапване за по-голямо удобство.

По това време на годината са активни и ситните кефалчета, за разлика от зимата, и е добре да се ползва по-едра стръв, за да не се закачат дребосъците. Освен от дребни кефлета, реките гъмжат и от уклеи, пръскачи и други дразнители, поради което за предпочитане е да не се лови на бял червей и каквато и да е друга ситна стръв. В горещото лято също може да се лови по този начин като за стръв могат вече да се използват и скакалци, плодове или пиявици. През юли и август обаче риболовът е ефективен най-вече до час след съмване и толкова преди да се стъмни. През деня някой и друг кефал се лови предимно на муха или блесна и то по плитките бързеи в края на вировете. Тогава често водата е малка и кристално бистра, което прави кефалите много предпазливи и използването на захранка не е добро решение. Методът на леко дъно със сачма също е резултатен. При риболов на черна мряна често се закачат и кефали. Добре е да се използва местна стръв – пиявица, ручейник, мамарец и т.н.

 

Есенен риболов

Есента определено е много силен период за риболов по реките. Тогава са доста активни всички речни обитатели и кефала е само част от многото видове риба които се ловят. Това е времето на воблерите и блесните. За кефал са най-подходящи малките плуващи воблери с полукръгла форма или тези с форма на нормална малка рибка. За предпочитане е да са от 3 до 6 см. Въртящите блесни също са силно оръжие. Тези на Mepps, Abu Garcia, Lucky John и Rapture с номера 2 или 3 са най-удачни. На по-малките модели кълват множество маломерни риби и няма особен смисъл да се използват, освен в много специфични ситуации. В последно време много се използват и пъстървовите клатушки 2-4 г. Кефалите също ги взимат добре. Малките 3-5 см тумбести воблери също са много резултатни. През есента кефалите са навсякъде в реката. Те постоянно обикалят в търсене на храна и се ловят сравнително лесно.

При класически риболов на плувка със захранка също се правят чудеса и нерядко се пълни живарника за броени часове. Ако нивото на водата е нормално, а водата не е нито бистра, нито мътна, уловът на кефал ви е в кърпа вързан.

В крайна сметка, на практика кефал може да се улови по всяко време на годината, стига да сме край реката с въдица в ръка.

 Калоян Белополски

СЛАДКОВОДНИ хищници

Сладководни хищници

За кефали по малките реки

За кефали по малките реки

Кефалът е една от най-масовите и широко разпространени риби в нашите реки. Особено в по-малките. На пръсти се броят реките, които не държат кефали. Тази ри Кефалът е една от най-масовите и широко разпространени риби в нашите реки. Особено в по-малките. На пръсти се броят реките, които не държат кефали. Тази ри 2021-11-04T18:51:50+02:00 За кефали по малките реки

<p>Кефалът е една от най-масовите и широко разпространени риби в нашите реки. Особено в по-малките. На пръсти се броят реките, които не държат кефали. Тази риба отсъства единствено от най-горните течения на реките, които по-скоро приличат на ручеи. На теория кефалът е риба, която обитава най-вече средните течения на реките, но на практика се лови както успоредно с морския кефал в устията на реките, които се вливат в морето, така и с пъстървата, която обитава горните течения на реките. Разбира се популацията на тази риба е най-многочислена в средните течения на реките. Там, където има потопени дървета, храсти, подмоли или водорасли. Лятото кефалите често се изнасят по бързеите, а зимата влизат в дълбоките вирове и подмоли.</p> <p>На практика речният кефал е всеядна риба, но това съвсем не го прави лесно уловим. Може да се лови както на воблери, блесни, изкуствени мухи и т.н., така и на всевъзможни видове стръв. На отделните места и в различно време на годината има конкретни предпочитания. Най-трудно уловим е в горещото лято. Тогава през деня се лъже основно с мухарка. На блесни или на стръв се лови основно на стръмване или рано сутрин. През лятото и есента много успешна стръв са плодовете. Джанка, черница, череша, грозде или узряла къпина.&nbsp; В топлото време на годината отлична стръв са и скакалците, осите, поповите прасета, майските бръмбари и куп други насекоми.</p> <p>В студената част на годината кленовете налитат най-добре на бели, земни и торни червеи, жълъдови червеи, а на някои места и на тестени примамки.</p> <p>На практика кефалът се лови по почти всички познати методи и по въпроса може да се напише цяла книга. Поради това предмет на тази статия ще бъдат само риболова на плувка, на фидер и на спининг.</p> <p>&nbsp;</p> <table width="471" height="317"> <tbody> <tr> <td style="width: 461px;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14162/files/image/viber_image_2021-11-04_17-13-44-968-6183fcf29f638.jpg" width="597" height="448" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Препоръчани лично от Калоян Белополски такъми за риболов на кефал - флуорокарбон<a href="https://ribi.bg/product/fluorokarbonovo-vlakno-trabucco-t-force-xps-50m">&nbsp;Trabucco T-FORCE XPS</a> , плувки специално за река&nbsp;<a href="https://ribi.bg/product/pluvka-dream-fish-serie-fini">Dream Fish SERIE FINI и куки</a>&nbsp; и&nbsp;<a href="https://ribi.bg/product/kuki-trabucco-xps-405xn">Куки Trabucco XPS 405XN</a> и Куки <a href="https://ribi.bg/product/kuki-trabucco-xps-440xn-nickel">Trabucco XPS 440XN - Nickel</a></p> <h1>Зимен риболов</h1> <p>През зимата по малките реки речният кефал остава активен почти навсякъде, но се концентрира на точно определени места. Разбира се има и места, на които го има, но на практика не кълве. За радост, на повечето места, където го има, е сравнително активен и не пипа само в най-студените дни, когато температурата е далеч под нулата.</p> <p>Под понятието малки реки включвам и горните течения на големите ни реки, като Струма, Марица, Искър и т.н., заедно с всичките им притоци.</p> <p>През зимата използването на класическа захранка при риболов на кефали по скоро може да попречи, отколкото да помогне, въпреки че има италиански храни като например тези на Трабуко - <a href="https://ribi.bg/product/zahranka-trabucco-gnt-match-expert-1kg">River Mix Cavedano</a> или <a href="https://ribi.bg/product/zahranka-trabucco-xp-3000-3kg">XP 3000</a> Клен и мряна, които работят целогодишно.</p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14162/files/image/711mwua282l-_ac_sl1000_.jpg" width="404" height="574" /></p> <p>Това не значи, че не трябва за се захранва. Най-ефективната захранка за кефалите в студената вода е регулярното подаване на бели червеи. Ако течението не е много силно, а дълбочината е до 1,5 м, червеите може да се стрелят с прашка на 2-3 м нагоре срещу течението. Понякога кефалите се качват до самото падане на червеите във водата, но в повечето случаи ги чакат едва там, където те доближават дъното. Това често е на няколко метра под нас и ако в случая се лови с къс директен телескоп, стръвта ни може и въобще да не стига до тях. Белите червеи често активизират кефала, но в студените зимни дни вероятността да бъде прехранен е много голяма. За целодневен излет са абсолютно достатъчни 200-300 г червеи. Дори може и да останат от тях. Цялата магия при този вид риболов е да се хвърлят не повече от 5-6 червея, но регулярно - на всеки 2-3 минути! Стрелянето на пълни прашки може да има краткотраен ефект и след първия половин час рибите вече да са натъпкали коремите си и да престанат да се хранят. Тук има още една тънкост. Кефалът е хищна риба и дори да не е гладен, се настървява от регулярно падащите във водата ларви. В Италия на Световното клубно именно капризните кефали решиха състезанието, като на практика те не кълвяха, и само най-добрите майстори ги провокираха да &ldquo;щипят&rdquo; потъващите червеи за част от секундата и именно така ги улавяха. И у нас често се случва кефалите само да пипат стръвта без да я налапват смело. Ако плувката и такъмът са груби, дори няма да има кълване. В риболова едно от най-важните неща е да се поднесе стръвта по възможно най-естествения начин.</p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14162/files/image/dsc_1087.jpg" width="879" height="583" /></p> <p>Ето няколко примера. Регулярно стреляте по няколко червея, които апетитно и бавно пропадат във водата. Ако рибите са активни, те посрещат червеите още преди да са достигнали дъното. Представете си как те бавно се носят по течението и изведнъж между тях профучават два или три червея, закачени на голяма кука и тежък такъм, които за секунда ги изпреварват. Рибите по-скоро биха се уплашили от неестествено минаващите червеи. Друга ситуация, в която кефалите са се подредили на дъното на 5-6 метра под мястото, на което се подават червеите. Те ги чакат там, където личинките вече достигат дъното и бавно започват да се търкалят по него. Ако червеите на куката не се движат при тях, а на 20 см над основната пътека, едва ли кефалът ще се изстреля да налапа точно тях. Рибата не бива да заподозре нищо, поемайки поредния червей, иначе просто ще ги пропусне да преминат необезпокоявани пред него. Трети случай: когато рибите обират само падналите на дъното неподвижни червеи или тези, които се движат едва забележимо. Тогава трябва да се лови със задържане на плувката и то без стръвта да се вдига високо над дъното. Често рибите стоят около подводен праг или препятствие, които задържат хранителните частици по естествен път. Точно това място често представлява закачка, но именно там са и повечето кълванета. В подобен случай с цената на няколко загубени куки трябва да се цели пътеката в крещяща близост със закачката, но без да се забиваме точно в нея. Същото важи и за преминаването на плувката до или под надвиснали над водата храсти или потопени клони. Специално кефалите предпочитат да прекарват деня си именно в тях. Ролята на белите червеи или захранката е да ги изкара от укритието им и да се задържат на чисто място в близост до нас, на което ще могат да бъдат уловени.</p> <table width="1426" height="429"> <tbody> <tr> <td style="width: 705px;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14162/files/image/dsc_1118.jpg" /></td> <td style="width: 705px;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14162/files/image/dsc_4510.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>На местата с бързо течение стрелянето с прашка на бели червеи, особено ако е по-дълбоко, е крайно неуместно. В подобни ситуации червеите трябва да се подават или със захранка, или залепени с мозайка. В ледената бистра вода обаче бухкането на &ldquo;гюлета&rdquo;, като през есента, със сигурност ще пропъди рибите. Дори първоначалното захранване трябва да се направи с много малки топчета с големината на половин кебапче. И тук е в сила принципът &ndash; по малко, но редовно! Ако се лови с щека, най-добре е да се използва къпинг-кит. С него захранката, или най-добре лепените бели червеи се подават хем точно, хем безшумно и рибата не се плаши. Ако се лови с директен телескоп или с болонеза, топчиците се хвърлят от ръка, но максимално точно и на серии от по 3-4 на по-голям интервал от време. Шумът от тях не бива да е по голям от този, който прави изиграла на повърхността риба.</p> <p>Има разбира се и места, на които захранката върши добра работа. Обикновено това са големи вирове или участъци, в които се влива по-топла вода. Там риболовът има по-скоро есенен характер. Въпреки това е добре да не се вдига много шум. През зимата е добре да се използва ниско хранителна и по възможност по-тъмна до черна захранка. Добавките, било то течни или сухи, е добре да са на основата на кръвната плазма или с аромат на торни червеи. Има такива на фирмите Van Deyn Eynde, Sensas, Traper и други. Целта на захранката в повечето случаи е по-скоро да свали червеите до дъното и да ги пуска по течението един по един. През зимата е нужна с пъти по-малко захранка в сравнение с другите сезони. Един&ndash;два пакета са абсолютно достатъчни за цял ден риболов.</p> <table width="1417" height="812"> <tbody> <tr> <td style="width: 700.5px;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14162/files/image/dsc_4505.jpg" /></td> <td style="width: 700.5px;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14162/files/image/dsc_1130.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Много често при този риболов се улавят и скобари, морунажи, бабушки, шаран и дори пъстърва. При този вид риболов целта е рибите да се концентрират възможно най-близо до нас и да се задържат там възможно най-дълго.</p> <p>Ако не се използва захранка, нито пък се хвърлят бели червеи, кус-кус и т.н., също може да се улови доста риба. При това положение обаче трябва да се облавят големи участъци от реката и да се замята внимателно на всяко по-перспективно място. Понякога рибите кълват добре и на риболов с &ldquo;влашка плувка&rdquo;. При него цялото утежнение и повода с куката лежат неподвижно на дъното под върха на пръта, а плувката е на педя над водата. Това всъщност е фин риболов на дъно. На много места е доста ефикасен и местните спецове го практикуват повсеместно. Особено по реките и притоците на Марица и Искър.</p> <p>Друг вариант е отново без да се захранва плувката да се пуска в дълбоките места в непосредствена близост до брега на места, на които няма течение или е съвсем слабо. В &ldquo;дупки&rdquo; след потопени дървета, коренища и т.н. Често през зимата плахите риби се крият именно там.</p> <p>Друга алтернатива е риболовът &ldquo;на късо&rdquo;. Лови се с телескоп или уип, дълъг не повече от 3-4 м, съвсем близо до брега на дълбоки места със слабо течение и отново в близост до клонаци или шавари. На места, като &ldquo;Мръсния канал&rdquo; под Пловдив, горното течение на р. Струма и Марица край гр. Септември се правят чудеса през зимата. Използването на болонеза или друга въдица с макара е оправдано само в случаитеа в които рибите кълват доста надолу по течението или са с тегло над килограм и е трудно да се удържат с директен телескоп и фин такъм.</p> <p>Стръвта през зимата най-често е бял червей, но когато рибите са много капризни, се ползват и пинки. Освен тази стръв, особено на р. Марица, отлична стръв е и торният или жълъдовият червеи, както и топченце кус-кус или тесто.</p> <p>Риболовът на кефал на изкуствени примамки през зимата е слабо ефективен. Тук-там може да се излъже някоя &ldquo;цепеница&rdquo;, но предимно случайно, когато търсим щука, пъстърва или някой друг хищник. По карстовите реки, като Златна Панега, кефал на блесна или малък воблер може да се търси целенасочено през цялата зима.</p> <p>Да се лови кефал през зимата е истинско удоволствие, особено когато е едър. За радост, по нашите реки има доста от него и той е една от най-масово ловените риби в студената част от годината.</p> <p>&nbsp;</p> <h1>Пролетен риболов</h1> <p>През пролетта риболовът по реките е много къс, тъй като обхваща периода от първото сериозно затопляне през март до 15 април, когато влиза в сила пролетната забрана за риболов, която на практика обхваща почти всички реки. През този период на годината кефалите също са активни, но много често реките са буйни и мътни от топящия се сняг и на практика риболовът е много труден. Въпреки това понякога се лови доста кефал. На пролет той се задържа повече в буйните вирове под бентовете, в дълбоките бързеи или ако водата е мътна в непосредствена близост до брега. Понякога се върти и под вливащи се в мътната река ручеи с бистра вода. Тогава е добре да се лови на границата между бързата и по-бавната вода или на границата между мътната и бистрата вода. Отново риболовът е най-ефективен на плувка с торни или бели червеи. През пролетта вече налита и на малки живи рибета.</p> <p>Тъй като в този период на годината тръгва силно риболовът по язовирите около устията им, именно там се ловят както кефали, така и много други видове риба. Язовирите &ldquo;Бебреш&rdquo;, &ldquo;Ивайловград&rdquo;, &ldquo;Голям Беглик&rdquo; и много други са по-добро място за риболов в сравнение с малките реки. Въпреки това мнозина обикалят и по реките. Често на тях се налага да се лови само по тихите места и то в близост до брега. Риболовът е идентичен с този през зимата, с изключение на това, че по-смело може да се използва захранка. В мътната вода и линията може да е по-сигурна.</p> <p>&nbsp;</p> <h1>Летен риболов</h1> <p>Летният риболов на кефал е толкова разнообразен и с хиляди варианти, че ще се спра само на някои разлики спрямо останалите сезони, без да описвам подробно всеки риболов.</p> <p>През лятото преди да са дошли горещините кефалът се лови практически на всички видове стръв. Може да се лови и по начините, по които се прави през зимата и това често е доста удачно, но може и да се лови по коренно различни начини. Тогава има случаи, в които кефалите престават да обръщат внимание на каквито и да е червеи и се ловят на живи рибки, попови прасета и жабчета, например. При този риболов се използва голямо перо или малка стиропорена добре видима плувка. Тежест или не се слага, или се поставя едно по-едро топче, но точно под плувката. От нея до куката се оставя един метър повод без никакво утежнение. Куката тук е едра от №1 до №6 в зависимост от стръвта. Такъмът се отпуска по течението покрай храстите и залетите дървета максимално близо до брега. Кълването често е съпроводено с повличане или потапяне на цялата плувка. Този вид риболов често е съпроводен с наджапване за по-голямо удобство.</p> <p>По това време на годината са активни и ситните кефалчета, за разлика от зимата, и е добре да се ползва по-едра стръв, за да не се закачат дребосъците. Освен от дребни кефлета, реките гъмжат и от уклеи, пръскачи и други дразнители, поради което за предпочитане е да не се лови на бял червей и каквато и да е друга ситна стръв. В горещото лято също може да се лови по този начин като за стръв могат вече да се използват и скакалци, плодове или пиявици. През юли и август обаче риболовът е ефективен най-вече до час след съмване и толкова преди да се стъмни. През деня някой и друг кефал се лови предимно на муха или блесна и то по плитките бързеи в края на вировете. Тогава често водата е малка и кристално бистра, което прави кефалите много предпазливи и използването на захранка не е добро решение. Методът на леко дъно със сачма също е резултатен. При риболов на черна мряна често се закачат и кефали. Добре е да се използва местна стръв &ndash; пиявица, ручейник, мамарец и т.н.</p> <p>&nbsp;<img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14162/files/image/dsc_1105.jpg" /></p> <h1>Есенен риболов</h1> <p>Есента определено е много силен период за риболов по реките. Тогава са доста активни всички речни обитатели и кефала е само част от многото видове риба които се ловят. Това е времето на воблерите и блесните. За кефал са най-подходящи малките плуващи воблери с полукръгла форма или тези с форма на нормална малка рибка. За предпочитане е да са от 3 до 6 см. Въртящите блесни също са силно оръжие. Тези на <a href="https://ribi.bg/search?query=mepps">Mepps</a>, <a href="https://ribi.bg/category/vartelejki?vendors=abu-garcia-1149641691">Abu Garcia</a>, <a href="https://ribi.bg/category/vartelejki?vendors=lucky-john-1111936645">Lucky John</a> и <a href="https://ribi.bg/category/vartelejki?vendors=rapture-869064938">Rapture</a> с номера 2 или 3 са най-удачни. На по-малките модели кълват множество маломерни риби и няма особен смисъл да се използват, освен в много специфични ситуации. В последно време много се използват и пъстървовите клатушки 2-4 г. Кефалите също ги взимат добре. Малките 3-5 см <a href="https://ribi.bg/product/vobler-rapture-hot-buzz-s-25-cm">тумбести воблери</a> също са много резултатни. През есента кефалите са навсякъде в реката. Те постоянно обикалят в търсене на храна и се ловят сравнително лесно.</p> <p>При класически риболов на плувка със захранка също се правят чудеса и нерядко се пълни живарника за броени часове. Ако нивото на водата е нормално, а водата не е нито бистра, нито мътна, уловът на кефал ви е в кърпа вързан.</p> <p>В крайна сметка, на практика кефал може да се улови по всяко време на годината, стига да сме край реката с въдица в ръка.</p> <p class="text-alignright">&nbsp;<em>Калоян Белополски</em></p> <p class="text-alignright"><em><iframe width="560" height="314" src="//www.youtube.com/embed/0gSgdUI0_xQ" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></em></p>

, ,
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки