За поръчки и запитвания
0885513980

Меню
Меню
Лагерите – как са се появили?

11.06.2022 09:38:58

Лагерите – как са се появили?

Преди около 500 години Леонардо да Винчи освен всичко друго измислил и лагера с цел да се придаде плавност и гладкост на въртенето, и това изобретение се оказало с епохално значение. Създаването на лагера се явява резултат на разработки по проблема “как може да се направи въртенето с висока скорост леко и гладко”. Ако се върнем векове назад, може да видим, че основните му принципи на действие са се използвали през 1880 година преди новата ера в Египет за преместването на огромните статуи. Обикновено за преместването на тежки предмети се използвали три начина:

Използване на плъзгане при триенето на тежки предмети един в друг. Резултатът: лошо и много трудно плъзгане, при което в резултат на голямото съпротивление възниквало силно триене – изисквали се и съответните усилия, за да се преместят предметите.  

Използване на плъзгане при едновременно използване на течност за подобряване на плъзгането. Тази технология е била малко по-удобна. Преместването на предметите е ставало по-лесно, но използването на различни вещества за намаляване на триенето не е била лесна работа.

Търкаляне. Този метод е бил по-удобен и най-приемлив, тъй като плъзгането е било гладко. Египетските пирамиди се строяли именно чрез използването на този принцип.

Днес, ако се вгледаме по-внимателно, ще открием как този принцип постоянно се използва във всекидневния живот и ще осъзнаем великото значение на откритието на лагерите.

 

Открити и закрити лагери

Системи за защита на лагерите от замърсяване

Повърхността на лагера "CRBB". За нагледност и простота е даден разрез на вътрешната част на лагера. За разлика от произвежданите доскоро лагери сега качеството на повърхността е подобрено за сметка на нанесения вечен уплътняващ слой. 

Използва се обикновено при сравнително неголеми радиални натоварвания и големи скорости на въртене. 1 – Външно колело; 2 – топче; 3 – вътрешно колело; 4 – сепаратор;

За постигане на отлично плавно въртене на лагера се изисква изключително голяма точност. Например, ако вземем 10-милиметров лагер, степента му на точност, в съответствие със стандарта JIS (японски промишлени стандарти), е с норма до 10 микрон (1 микрон се равнява на 1/1000 милиметра). За да се изпълни изискване за подобна точност е необходима особена технология.

Разбира се, недопустимо е попадането вътре в лагера на прах или на солта, съдържащи се в морската вода, както и на всякакви други замърсители, способни да доведат до нарушаване на нормалната работа при въртенето.

Закритите въртящи се части се явяват ефективна мярка срещу възникването на неизправности при въртенето на лагера. Това е “херметична опаковка”, която резултатно действа в тези места, където лесно могат да настъпят нарушения в работата на лагера и представлява един от ефективните начини за защита на лагерите на макарите от попадане в тях на солни отлагания и замърсявания. Изобретение с подобна висока точност и ефективна защита може да се смята едва ли не за също толкова значимо откритие, както и създаването на самия лагер, доколкото именно то е позволило създаването на “херметичната опаковка” за най-важния детайл – лагера. Покрай това е станало възможно съхранението вътре в лагера на смазки и масла, които се използват за защита на лагера и обезпечаване на нормалното му въртене., което е особено важно при свръхвисоките скорости.  

В качеството на допълнителна защита от попадането вътре в агрегата на макарата на солни отлагания и замърсявания се използват редица нови технологии, като разработването на влагозащитни и антикорозионни устройства за целия корпус, които в крайна сметка обезпечават плавното непрекъснато въртене на лагерите и работата на механизмите.

 

Дори неръждаемата стомана ръждясва

Обикновено се смята, че неръждаемата стомана не може да ръждясва, но на практика това не е така. Лагерите от неръждаема стомана от типа SUS440 (на японски се чете като "Са-су йон-йон-мару”), се използва в много видове макари. По стандартите JIS тази неръждаема стомана се явява доста твърда и повече от всичко е подходяща за лагери, макар че леко ръждавее. Обикновената неръждаема стомана SUS304 по-трудно се поддава на ръжда, но тя е твърде мека и не е подходяща за направата на лагери. Оказва се, че колкото е по-твърда неръждаемата стомана, толкова по-лесно ръждясва. И тук настъпва моментът да ви представим изделието, което притежава възхитителни антикорозионни свойства и се нарича "CRBB".

Съкращението "CRBB" означава: лагер, неподдаващ се на корозия. "CRBB" е новата дума в областта на повишаването на качеството и дълголетието на лагерите на макарите като цяло. "CRBB" – това са лагери, притежаващи 12 пъти по-висока способност да противостоят на корозия (в сравнение с предишните типове). Какво означава отсъствие на ръжда? Това означава подобряване на качеството на повърхността на неръждаема стомана с висока твърдост с помощта на "CRBB", добивайки удивителни антикорозионни свойства. Същността се състои в това, че подобрението на качеството на повърхността се осъществява на принципа на нанасяне върху стоманата на специален плътен дълготраен (непадащ) слой с високи антикорозионни свойства. Именно това е "CRBB" – материалът, притежаващ възхитителни качества, плод на високите японски технологии, нямащ аналог в целия свят.

След антикорозионната обработка "CRBB" повърхностите придобиват свойства, позволяващи им да противостоят на проникването на соли и замърсявания и да създават “херметична опаковка”, което има за резултат необикновена дълготрайност и износоустойчивост.

Поразителни стават не само антикорозионните свойства, но и способността да не се допуска попадане вътре на соли и замърсители и прекрасната работа при въртене.

Благодарение на това, че във вътрешността на лагерите от типа “херметично опакован CRBB” не попадат солни отлагания и замърсявания, той работи устойчиво продължително време.

Плавността и устойчивостта на въртене позволяват  да се изпитват приятни чувства при използването на макари с такива лагери, и на хората това им харесва. Обикновената макара в началото се върти добре, но в хода на използването й въртенето постепенно се затруднява. Една от причините е в това, че макарата е снабдена с лагери, които допускат попадане на замърсявания или солни отлагания. Проблемът се решава просто, ако вашата макара е снабдена с “херметично опаковани”лагери, в които не проникват нито прашинки, нито пясък, нито сол от морската вода. Намиращите вътре лагери са защитени с “херметичен щит”, което обезпечава съхраняването им и дълготрайното им използване. "CRBB" не се поддава на ръжда и по тази причина служи дълго и надеждно, обезпечавайки прекрасно въртене на макарата.

Ефективно да разреши трите основни проблема – ръжда, сол и замърсявания – е способна само технологията "CRBB". Благодарение на високите технологии става възможно плавното непрекъснато въртене от по-висок порядък за по-продължително време, а това голям плюс за всеки риболовец.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

За ТАКЪМИТЕ

За ТАКЪМИТЕ

Лагерите – как са се появили?

Лагерите – как са се появили?

Преди около 500 години Леонардо да Винчи освен всичко друго измислил и лагера с цел да се придаде плавност и гладкост на въртенето, и това изобретение се о Преди около 500 години Леонардо да Винчи освен всичко друго измислил и лагера с цел да се придаде плавност и гладкост на въртенето, и това изобретение се о 2022-06-11T09:38:59+03:00 Лагерите – как са се появили?

<p>Преди около 500 години Леонардо да Винчи освен всичко друго измислил и лагера с цел да се придаде плавност и гладкост на въртенето, и това изобретение се оказало с епохално значение. Създаването на лагера се явява резултат на разработки по проблема &ldquo;как може да се направи въртенето с висока скорост леко и гладко&rdquo;. Ако се върнем векове назад, може да видим, че основните му принципи на действие са се използвали през 1880 година преди новата ера в Египет за преместването на огромните статуи. Обикновено за преместването на тежки предмети се използвали три начина:</p> <p>Използване на плъзгане при триенето на тежки предмети един в друг. Резултатът: лошо и много трудно плъзгане, при което в резултат на голямото съпротивление възниквало силно триене &ndash; изисквали се и съответните усилия, за да се преместят предметите.&nbsp;&nbsp;</p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14162/files/image/1.gif" /></p> <p>Използване на плъзгане при едновременно използване на течност за подобряване на плъзгането. Тази технология е била малко по-удобна. Преместването на предметите е ставало по-лесно, но използването на различни вещества за намаляване на триенето не е била лесна работа.</p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14162/files/image/2.gif" /></p> <p>Търкаляне. Този метод е бил по-удобен и най-приемлив, тъй като плъзгането е било гладко. Египетските пирамиди се строяли именно чрез използването на този принцип.</p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14162/files/image/3.gif" /></p> <p>Днес, ако се вгледаме по-внимателно, ще открием как този принцип постоянно се използва във всекидневния живот и ще осъзнаем великото значение на откритието на лагерите.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>Открити и закрити лагери</strong></em></p> <p><em>Системи за защита на лагерите от замърсяване</em></p> <p><em>Повърхността на лагера "CRBB". За нагледност и простота е даден разрез на вътрешната част на лагера. За разлика от произвежданите доскоро лагери сега качеството на повърхността е подобрено за сметка на нанесения вечен уплътняващ слой.&nbsp;</em></p> <p>Използва се обикновено при сравнително неголеми радиални натоварвания и големи скорости на въртене. 1 &ndash; Външно колело; 2 &ndash; топче; 3 &ndash; вътрешно колело; 4 &ndash; сепаратор;</p> <p><em><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14162/files/image/6539_003.gif" /></em></p> <p>За постигане на отлично плавно въртене на лагера се изисква изключително голяма точност. Например, ако вземем 10-милиметров лагер, степента му на точност, в съответствие със стандарта <span>JIS (</span>я<span>понски пром</span>и<span>шлен</span>и<span> стандарт</span>и<span>),</span> е с норма до 10 микрон (1 микрон се равнява на <span>1/1000 милиметра</span>). За да се изпълни изискване за подобна точност е необходима особена технология.</p> <p>Разбира се, недопустимо е попадането вътре в лагера на прах или на солта, съдържащи се в морската вода, както и на всякакви други замърсители, способни да доведат до нарушаване на нормалната работа при въртенето.</p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14162/files/image/5.gif" /></p> <p>Закритите въртящи се части се явяват ефективна мярка срещу възникването на неизправности при въртенето на лагера. Това е &ldquo;херметична опаковка&rdquo;, която резултатно действа в тези места, където лесно могат да настъпят нарушения в работата на лагера и представлява един от ефективните начини за защита на лагерите на макарите от попадане в тях на солни отлагания и замърсявания. Изобретение с подобна висока точност и ефективна защита може да се смята едва ли не за също толкова значимо откритие, както и създаването на самия лагер, доколкото именно то е позволило създаването на &ldquo;херметичната опаковка&rdquo; за най-важния детайл &ndash; лагера. Покрай това е станало възможно съхранението вътре в лагера на смазки и масла, които се използват за защита на лагера и обезпечаване на нормалното му въртене., което е особено важно при свръхвисоките скорости.&nbsp;&nbsp;</p> <p>В качеството на допълнителна защита от попадането вътре в агрегата на макарата на солни отлагания и замърсявания се използват редица нови технологии, като разработването на влагозащитни и антикорозионни устройства за целия корпус, които в крайна сметка обезпечават плавното непрекъснато въртене на лагерите и работата на механизмите.</p> <p>&nbsp;<img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14162/files/image/4.gif" /></p> <p><em><strong>Дори неръждаемата стомана ръждясва</strong></em></p> <p>Обикновено се смята, че неръждаемата стомана не може да ръждясва, но на практика това не е така. Лагерите от неръждаема стомана от типа<span> SUS440 (</span>на <span>японски </span>се чете<span> като "Са-су </span>йо<span>н-</span>йо<span>н-мару&rdquo;),</span> се използва в много видове макари. По стандартите JIS тази неръждаема стомана се явява доста твърда и повече от всичко е подходяща за лагери, макар че леко ръждавее. Обикновената неръждаема стомана<span> SUS304</span> по-трудно се поддава на ръжда, но тя е твърде мека и не е подходяща за направата на лагери. Оказва се, че колкото е по-твърда неръждаемата стомана, толкова по-лесно ръждясва. И тук настъпва моментът да ви представим изделието, което притежава възхитителни антикорозионни свойства и се нарича <span>"CRBB".</span></p> <p><span><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14162/files/image/7-62a4372f28099.jpg" /></span></p> <p>Съкращението <span>"CRBB"</span> означава: лагер, неподдаващ се на корозия. <span>"CRBB"</span> е новата дума в областта на повишаването на качеството и дълголетието на лагерите на макарите като цяло. <span>"CRBB"</span> &ndash; това са лагери, притежаващи 12 пъти по-висока способност да противостоят на корозия (в сравнение с предишните типове). Какво означава отсъствие на ръжда? Това означава подобряване на качеството на повърхността на неръждаема стомана с висока твърдост с помощта на <span>"CRBB"</span>, добивайки удивителни антикорозионни свойства. Същността се състои в това, че подобрението на качеството на повърхността се осъществява на принципа на нанасяне върху стоманата на специален плътен дълготраен (непадащ) слой с високи антикорозионни свойства. Именно това е <span>"CRBB" &ndash; материалът,</span> притежаващ възхитителни качества, плод на високите японски технологии, нямащ аналог в целия свят.</p> <p>След антикорозионната обработка <span>"CRBB"</span> повърхностите придобиват свойства, позволяващи им да противостоят на проникването на соли и замърсявания и да създават &ldquo;херметична опаковка&rdquo;, което има за резултат необикновена дълготрайност и износоустойчивост.</p> <p>Поразителни стават не само антикорозионните свойства, но и способността да не се допуска попадане вътре на соли и замърсители и прекрасната работа при въртене.</p> <p>Благодарение на това, че във вътрешността на лагерите от типа &ldquo;херметично опакован <span>CRBB</span>&rdquo; не попадат солни отлагания и замърсявания, той работи устойчиво продължително време.</p> <p>Плавността и устойчивостта на въртене позволяват&nbsp; да се изпитват приятни чувства при използването на макари с такива лагери, и на хората това им харесва. Обикновената макара в началото се върти добре, но в хода на използването й въртенето постепенно се затруднява. Една от причините е в това, че макарата е снабдена с лагери, които допускат попадане на замърсявания или солни отлагания. Проблемът се решава просто, ако вашата макара е снабдена с &ldquo;херметично опаковани&rdquo;лагери, в които не проникват нито прашинки, нито пясък, нито сол от морската вода. Намиращите вътре лагери са защитени с &ldquo;херметичен щит&rdquo;, което обезпечава съхраняването им и дълготрайното им използване. <span>"CRBB"</span> не се поддава на ръжда и по тази причина служи дълго и надеждно, обезпечавайки прекрасно въртене на макарата.</p> <p>Ефективно да разреши трите основни проблема &ndash; ръжда, сол и замърсявания &ndash; е способна само технологията <span>"CRBB".</span> Благодарение на високите технологии става възможно плавното непрекъснато въртене от по-висок порядък за по-продължително време, а това голям плюс за всеки риболовец.</p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14162/files/image/6-62a437272ffaf.jpg" /></p>

,
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки