Актуално


 Поръчай сега
 Порция смях :)

Двама приятели отиват на риба. Купуват си въдици, столчета, лодка, непромокаеми облекла, та дори и каравана. За тяхно най - голямо съжаление, успяват да хванат само една малка рибка. Ядосан, единият се развиква:
- Тая рибка ни излезе петнайсет хиляди долара!
Другият се опитва да го успокои:
- А представяш ли си, ако бяхме хванали още една!

 Новини

НАГРАЖДАВАНЕ И КЛАСИРАНЕ от провеждането на „Национален фестивал на пъстървата „Доспат-2015“ по дисциплини

18-05-2015


 

На 16-17 Май 2015 г. се проведе първия по рода си Национален фестивал на пъстървата - Доспат 2015 г., финансиран от Местна стратегия за развитие на рибарските области "Високи Западни Родопи" чрез Оперативна Програма за развитие на сектор "Рибарство", по Ос №4 "Устойчиво развитие на рибарските области" - Инвестиране в устойчиво рибарство, договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № 428/07.10.2014 г съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г. Местната Инициативна Рибарска Група /МИРГ/„Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” представлява публично частно партньорство с одобрена стратегия за развитие на рибарските области и осъществява проекта с партньорството на Сдружение "Риби и Такъми" - бенефициент по проекта.
Идеята на Националният фестивал на пъстървата - Доспат 2015 е да допринесе за изграждането на общ териториален имидж, популяризиране и успешен маркетинг на района на яз. Доспат и РО „Високи Западни Родопи” като уникална дестинация за спортен риболов с фокус върху емблематичен за територията вид – пъстървата, като допринесе и за повишаване на информираността относно значението и необходимостта от опазване на пъстървата като един от най-значимите видове риби в региона. Организирането на фестивално събитие с национален мащаб се очаква да привлече в района на община Доспат над 600 души по време на трите фестивални дни, а повишената популярност на региона да допринесе за допълнително увеличаване на туристическия поток в територията на РО ВЗР извън рамките на фестивала. Това ще допринесе за повишена реализация на съществуващи туристически продукти и услуги, както и на повишена консумация на риба и рибни продукти в региона, стимулирайки местното икономическо развитие. В рамките на проекта е предвидено закупуването на специализирано оборудване (лодка, двигател, колесар, понтон, др.), необходимо за подготовката и провеждането на фестивала. Предвиждаме проектът да придобие устойчивост във времето и след приключване на проекта закупеното оборудване да остане на територията на ВЗР и да се използва периодично за дейности по опазването и възпроизводството на рибната фауна в яз. Доспат, подготовка и провеждане на сходни спортни мероприятия, както и за следващите издания на националния фестивал на пъстървата, които планираме да организираме всяка година с цел развитие и подобряване на риболовния туризъм, популяризиране на района на град Доспат.

Националният Фестивал на пъстървата - Доспат 2015 г. се превърна в едно от най-важните риболовни събития у нас за тази година.
Фестивалът даде възможност на близо 250 човека да се състезават в пет различни риболовни дисциплини - риболов за деца, на плувка, на спининг, на муха и от лодка на тролинг. Турнирите се проведоха в два състезателни дни - на 16 и 17 май, като изключение направи детският турнир, който се проведе в един състезателен ден - на 16 май, събота.


1. Турнир по риболов на пъстърва за деца
За радост във фестивала взеха участие над 30 деца, разпределени в три възрастови групи - до 10 годишна възраст, до 13 години и до 16 години. Сред най-малките състезатели на първо място се нареди 4-годишният Александър Начев с 680 г улов. В категорията до 13 години най-добре се представи Боряна Бумбова, която спечели и първото място сред децата с най-голям улов - 715 г. В групата на най-големите на първо място се нареди Алекс Карабиберов, който съвсем сам успя да улови и най-голямата риба. Всички млади участници получиха възпоменателни медали и щедри награди.
Кулминацията на двудневният фестивал разбираемо беше награждаването на призьорите в отделните турнири, което се състоя в ранния следобед на 17 май - неделя, след приключването на втория тур и обявяването на класирането.

 

2. Турнир по риболов на пъстърва на муха от брега
Награждаването започна с призьорите в турнира по риболов на пъстърва на муха от брега, като в него взеха участие 5 състезатели. Състезанието по риболов с муха и шнур беше и най-трудното, като една пъстърва донесе купата и златния медал на Лъчезар Сбирков. На второ място се нареди англичанинът Ричард Джепсън, а за третото място се пребори Павел Църов. Наградите връчи г-н Неби Кехая - Председател на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”.

 

3. Турнир по риболов на пъстърва на изк. примамка от брега
Награждаването продължи с участниците в най-атрактивния турнир по риболов на пъстърва на изкуствена примамка /на спининг/, където се хванаха най-много пъстърви. По регламент там рибите трябваше да се пускат живи обратно във водата, след като бъдат уловени.
Наградите връчи г-н Калоян Димитров - председател на Сдружение "Риби и Такъми". В тази категория сили мериха 30 състезатели, като призовото място грабна Петър Лаков с 10 уловени риби и 38 наказателни точки. След него се нареди Цветомир Николов с 5 уловени риби и 74 наказателни точки, а третото място беше спечелено от Христо Пейков с 5 уловени риби и 83 нак. точки. В тази категория награди бяха раздадени до 10-то място.

 

4. Турнир по риболов на пъстърва на стръв от брега
Най-много участници - над 60, събра турнирът по риболов на пъстърва на стръв от брега, или на плувка - най-популярният риболов в страната. Там наред с маститите имена в спортния риболов сили премериха и голяма група местни риболовци от гр. Доспат и региона.
В тази категория златния медал беше спечелен от Евгени Милев - дългогодишен състезател по спортен риболов, който улови 1,869 кг риби и се класира първи в генералното класиране с 3 наказателни точки. Наградата за първо място връчи г-н Георги Брезин, представител на DEEPER, България. Сребърният медал беше извоюван от Георги Беловеждов с 2,375 кг улов и 4 наказателни точки. На трето място се нареди Митко Митков с 2,330 кг улов и 5 наказателни точки. Материални награди бяха раздадени до 15-то място. В тази категория специална награда с възпоменателен медал получиха и трима ветерани-риболовци на възраст 70 години.

 

5. Турнир по риболов на пъстърва от лодка на тролинг
Най-зрелищният турнир от всички, проведени по време на Фестивала, беше състезанието по риболов на пъстърва от лодка на тролинг. В тази оспорвана надпревара взеха участие 38 екипажа с по 2 души екипаж.
Наградите връчи г-н Иво Джидров - изпълнител на основни дейности на фестивала.
Наградите за 1-2-3 място връчи г-н Борислав Иванов - управител на ГЕОТРЕЙД, България.
Първото място и голямата купа на турнира бяха спечелени от лодка № 15 с капитан Борис Живодеров с 6892 точки. След него среброто грабна екипажа на лодка №16 с капитан Диан Иванов, с 5725 точки. На трето място се нареди екипажа на лодка № 2 с капитан Златан Тодоров с 5480 точки. В този престижен турнир солидни награди бяха раздадени до 15-то място.

Награди за най-голяма риба и за най-добре представила се жена
Короната на фестивала бяха наградите за най-голяма риба и за най-добре представила се жена.
Голямата купа и награда за най-голяма риба спечели призьорът от турнира по риболов от лодка на тролинг - Борис Живодеров, който улови американска пъстърва с внушителното тегло от 1.410 кг. която определи победителя в голямото състезание по пъстървов риболов на язовир „Доспат".
Купата за най-добре представила се жена грабна Красимира Делибанова.

За организацията и правилното протичане на турнирите беше поканен екип от 12 съдии, ръководени от главния съдия Борис Бояджиев - Председател на секция Пъстърва и член на УС на БФРС. В съдийския щаб влизаха още:

 

1. Светослав Кирилов - съдия тролинг
2. Николай Кайтазов - съдия тролинг
3. Жан Трайков - съдия тролинг
4. Любомир Бояджиев - съдия риболов на изк. примамка
5. Георги Гетов - съдия риболов на изк. примамка
6. Евгени Бон - съдия риболов на изк. примамка
7. Иван Котрабаков - съдия муха
8. Лъчезар Минев - съдия риболов на стръв от брега
9. Левент Моллов - съдия риболов на стръв от брега
10. Христо Велков - съдия риболов на стръв от брега
11. Цветан Начев - съдия риболов на стръв от брега


ОРГАНИЗАТОРИ
1. Неби Кехая - Председател на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат”
2. Красимир Красенов - председател на Съвета по Туризъм, гр. Доспат
3. Иво Джидров - изпълнител на основни дейности на фестивала

 


"Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България. Този документ е създаден в рамките на проект BG-08-HWR-2.1.015 „Национален фестивал на пъстървата „Доспат – 2015", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България за периода 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за рибарство.
Цялата отговорност за съдържанието се носи от Сдружение „Риби и такъми” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”.


 


 Стоки на промоция в магазина
Humminbird ONIX 10cxi SI Combo
ONIX10ci SI Combo притежава ...
8799.00 лв.    6159.00 лв.
Ботуши Lemigo Arctic Termo+EVA 875
Много леки и удобни ботуши, ...
108.00 лв.    84.25 лв.
Salmo Taifun Tele Carp
Евтина, но здрава и надеждна ...
43.00 лв.    32.00 лв.
Ryobi - Zauber
истински шедьовър, съчетаващ ...
165.00 лв.    132.00 лв.
Зимен костюм NORFIN DISCOVERY
613.00 лв.    490.00 лв.
Salmo TAIFUN TELEROD
Телескопич на въдица от ...
20.00 лв.    15.00 лв.
Зимен костюм Norfin ARCTIC
Удобен и топъл костюм от две ...
499.00 лв.    399.00 лв.
Ботуши NORFIN HUSKY
Зимни ботуши осигуряващ и ...
149.00 лв.    126.65 лв.
Ботуши Greenlander EVA 862
Ултра леки класически ботуши ...
68.00 лв.    51.00 лв.
Ботуши Lemigo Arctic Termo+EVA 875
Много леки и удобни ботуши, ...
108.00 лв.    84.25 лв.
Зимен костюм Norfin ARCTIC
Удобен и топъл костюм от две ...
499.00 лв.    399.00 лв.
Зимни боти NORFIN SNOW / S 13980
Леки и удобни много здрави ...
135.00 лв.    108.00 лв.
 Топ новини
 Новини


 Времето утре
Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/ribi.bg/info/visitors_online.php on line 6 Warning: file(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/ribi.bg/info/visitors_online.php on line 27 Warning: fopen(admin/site-hit-counter.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ribibgco/public_html/ribi.bg/info/visitors_online.php on line 6